Hygiƫnecode Binnenvaart

Aanmelden

Aanmelden voor verificatie van de Hygiënecode Binnenvaart kan via het aanmeldformulier, dit is te vinden onder het tabblad "dokumenten": aanmeldformulier Hygiënecode Binnenvaart.

 

Na aanmelding ontvangt u van ons:

  • Een contract in tweevoud
  • Algemene voorwaarden
  • Overzicht van de prijs

 

Contract

Indien u akkoord gaat met de voorwaarden en de prijs, kunt u een exemplaar van het getekende contract retour sturen naar het postadres dat staat vermeld in het kader rechtsboven op deze pagina.

Het contract is 4 jaar geldig. In deze 4 jaar, komen wij minimaal 2 keer aan boord voor een verificatie.

 

Het krijgen van een GMP+ nummer

Na ontvangst van het contract schrijven wij u in bij GMP+ International en krijgt u een GMP nummer. Met dit unieke nummer kunnen uw klanten in de gecertificeerde bedrijvendatabase van GMP+ Internationaal opzoeken dat u bent geverifieerd voor de Hygiënecode Binnenvaart.

Let op: U kunt alleen nog diervoeder(grondstoffen) vervoeren indien de verificatie heeft plaatsgevonden.

 

Verkrijgen van de Hygiënecode Binnenvaart

De code is te bestellen bij het CBRB (telefoonnummer 010-7989800) 

Ook is de hygiënecode gratis te downloaden als standaard GMP+ B4.3 Kust- en Binnenvaart. Indien u hiervoor kiest, moet u zelf in de gaten houden of er nieuwe versies worden gepubliceerd.

 

Het maken van een afspraak voor verificatie

U neemt zelf met ons contact op voor een afspraak, wanneer u in de buurt bent van Rotterdam of Amsterdam. Wilt u een verificatie plaats laten vinden buiten deze gebieden, dan brengen wij daarvoor reiskosten van € 0,30 per kilometer in rekening.

Bevindt u zich in Duitsland, dan zijn verificaties mogelijk door een Duitstalige controleur.

Indien u geen bezwaar hebt tegen het taalverschil, kunt u het schip ook hier laten verifiëren. De steden waar verificatie mogelijk is, zijn de volgende: Mannheim,  Magdeburg en Hamburg. Ook hier geldt dat buiten de genoemde gebieden € 0,30 per kilometer in rekening wordt gebracht.

 

 

U kunt alleen een afspraak maken als u een kopie van de Hygiënecode Binnenvaart aan boord heeft en een getekend contract heeft teruggestuurd.

 

 

De verificatie

Een controle (verificatie) duurt ongeveer 2 uur (inclusief voorbereiding en rapportage). Is het voor u de eerste keer dat u gekeurd wordt, dan wordt ook uitleg gegeven over de inhoud van de hygiënecode. De controleur kijkt of uw schip geschikt is voor het beladen van diervoeder- en levensmiddelen(grondstoffen). Ook let hij op de administratie die vereist is volgens de hygiënecode. Hij zal onder andere vragen om inzicht in uw logboek of reizen agenda, kopieën van lading compartimenten inspectierapporten (LCI’s), eventuele protestbrieven, klachtenformulieren.

De ruimen van het schip hoeven niet leeg te zijn voor een controle. Van belang is dat u het schip aanmeert op een plaats die voor de controleur goed te bereiken is.

 

Rapportage en certificaat

De controleur vult tijdens de verificatie een checklijst in waarmee hij aan een onafhankelijke auditor (coördinator) van Schutter aan kan tonen dat u voldoet aan de eisen. Na ontvangst van deze checklijst op kantoor en goedkeuring door de coördinator, ontvangt u een samenvatting van eventuele punten die u vóór de volgende keuring op moet lossen. Ook ontvangt u een bewijs van goedkeuring in de vorm van een certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig (tot de volgende keuring).

Indien de controleur een negatief advies geeft, dan moet u eerst verbeteringen doorvoeren voordat een certificaat kan worden afgegeven. Afhankelijk van de tekortkomingen die zijn geconstateerd, kunt u de verbetermaatregelen schriftelijk sturen of moeten we aan boord komen voor een nieuwe keuring. In dit geval zal met u overlegd worden over de aanpak.

 

Betaalwijze

Het contract is 4 jaar geldig, waarin er 2 verificaties worden uitgevoerd. Wij sturen u de nota in de maand waarin de verificatie heeft plaatsgevonden.

 

Verkoop van uw schip

 

Indien u uw schip verkoopt en het contract wil beëindigen, dient u dit schriftelijk mede te delen aan ons.

Indien u uw schip verkoopt, maar uw nieuwe schip bij ons aanmeldt voor verificatie hebben wij een aangepaste financiële regeling.

 

Bij verkoop van het schip behoudt het schip het PDV/GMP nummer indien de nieuwe eigenaar ook geverifieerd wil worden voor de Hygiënecode Binnenvaart. Wil de nieuwe eigenaar dit niet, dan vervalt het PDV/GMP nummer.

Visiting address

 

Schutter Certification B.V.
Petroleumweg 30
3196 KD Rotterdam
The Netherlands

Tel.number (+31) (0)10 2582 700
Fax number (+31) (0)10 2582 745

 

Post address

 

Schutter Certification B.V.
P.O. Box 966
3160 AD Rhoon
The Netherlands