Certificatie

Aanmelden

Wanneer u een offerte wilt aanvragen, vult u een aanmeldformulier in. Na ontvangst van het aanmeldformulier en de bijhorende gegevens, kunnen wij de offerte voor u maken. Indien u akkoord gaat met de offerte en deze ondertekend aan ons retourneert, stellen wij het contract samen. De volledige werkwijze rond aanmelding en het certificatieproces is omschreven in het certificatiereglement.

 

Het aanmeldformulier en het certificatiereglement zijn te vinden onder het tabblad dokumenten

 

Vooronderzoek

Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij werken het prettigst indien u uw kwaliteitssysteem documentatie naar ons toe stuurt voor een vooronderzoek. Uiteraard kan dit onderzoek ook bij u op het bedrijf plaatsvinden. Na beoordeling via deze ‘deskaudit’ vindt het praktijkonderzoek plaats.

 

Praktijkonderzoek

Het praktijkonderzoek bestaat uit een openingsbijeenkomst, het praktijkonderzoek en de sluitingsbijeenkomst. In de openingsbijeenkomst wordt de planning van de dag doorgenomen. Tijdens het praktijkonderzoek verzamelt de auditor bewijsmateriaal om te kunnen aantonen dat uw kwaliteitssysteem aan de eisen van het betreffende certificatieschema voldoet. In de sluitingsbijeenkomst zullen wij u hierover de conclusies voorleggen. Zijn er tekortkomingen, dan zullen wij samen met u afspraken maken over de oplossing hiervan. De wijze waarop de auditor uw bedrijf beoordeelt, is beschreven in de certificatiecriteria.

 

Rapportage en afronding van de audit

Na afloop van de audit stelt de auditor een concept auditrapportage op. Deze bevat een samenvatting van de bevindingen van de auditor en wordt per e-mail in een PDF bestand naar u verzonden. Ook ontvangt u een samenvatting van de geconstateerde tekortkomingen. De concept auditrapportage wordt beoordeeld door een onafhankelijke reviewer. De audit coördinator beoordeelt de resultaten van de audit en geeft een positief of negatief advies voor certificatie. Hierna ontvangt u de definitieve rapportage.

Indien het advies negatief is, wordt aangegeven welke tekortkomingen nog opgelost moeten worden. Toont u aan dat deze punten zijn opgelost, dan worden de auditresultaten opnieuw door de audit coördinator beoordeeld.

Na een positief advies van de audit coördinator kan overgegaan worden tot afgifte van het certificaat. Elk behaald certificaat is drie jaar geldig. In de tussentijd zijn herhalingsonderzoeken nodig (tussentijdse audits). Hoeveel dit er zijn verschilt per certificatieschema. Informatie hierover wordt vooraf al direct gegeven op de offerte. Ook is informatie hierover te vinden in de certificatiecriteria.

 

Doorgeven van wijzigingen

Wij verzoeken u belangrijke wijzigingen in uw bedrijfssituatie schriftelijk door te geven, zodat wij onze audits hierop goed kunnen aanpassen.

 

Het betreft bijvoorbeeld verkoop van het bedrijf, verhuizing, wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, wijziging van de scope van het kwaliteitssysteem, wijziging van de inrichting van uw productieproces, introductie van een nieuw product of een grote wijziging in uw kwaliteitssysteem.

 

Dit kan per e-mail, fax of post:

 

astrid.klaassen@schuttergroup.com

 

Fax (+31) 010 2582745

 

Schutter Certification B.V.

Postbus 23029 

3001 KA Rotterdam 

Nederland

Visiting address

 

Schutter Certification B.V.
Petroleumweg 30
3196 KD Rotterdam
The Netherlands

Tel.number (+31) (0)10 2582 700
Fax number (+31) (0)10 2582 745

 

Post address

 

Schutter Certification B.V.
P.O. Box 966
3160 AD Rhoon
The Netherlands